Stichting onbekende helden

Wie zijn we?

Stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van waardering voor onze
veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid. Een veteraan is een (voormalig)
militair die onder oorlogsomstandigheden heeft gediend en/of voor één of meerdere vredesoperaties naar het buitenland uitgezonden
is geweest. Die militair kan bij ieder krijgsmachtdeel hebben gediend en zowel in detachementsverband of individueel uitgezonden zijn
geweest.

Waarom Onbekende Helden?

Onze veteranen hebben wereldwijd belangrijk en potentieel gevaarlijk werk uitgevoerd namens de Nederlandse samenleving.
De stichting Onbekende Helden is van mening dat onze samenleving daar niet voldoende waardering voor heeft en als die waardering wel
aanwezig is daar te weinig mee wordt gedaan. Met de stichting willen we veteranen niet alleen praktische ondersteuning bieden vanuit het
bedrijfsleven, ook willen we meer draagvlak (of meer begrip) creëren onder de Nederlandse bevolking voor onze veteranen.
In landen als Amerika en Engeland is waardering voor veteranen iets waar de gehele samenleving dagelijks mee te maken heeft.
Bij bijna iedere winkel zijn er acties voor veteranen, er zijn banen speciaal gereserveerd voor veteranen en waardering wordt constant
uitgesproken. Wij vinden dat Nederland hierin tot op heden achterblijft en willen een gedeeltelijke cultuurverandering binnen de Nederlandse
samenleving in gang brengen.

Wat doen we precies?

Door middel van het inzetten en koppelen van contacten en bedrijfsnetwerken aan individuele veteranen steunen wij hun tijdens de
zoektocht naar betaald werk, werkervarings- en stageplaatsen. Ook veteranen die overwegen een bedrijf te starten, bieden we begeleiding.
We zetten ons actief in om te bewerkstelligen dat veteranen een voorkeursrol krijgen bij het invullen van arbeidsplaatsen direct gelinkt
aan opdrachten en aanbestedingen van het Ministerie van Defensie. Daarnaast willen we de maatschappelijke discussie over de waardering voor
veteranen binnen de Nederlandse samenleving en het bedrijfsleven op gang brengen, alsook de interactie aangaan om een breder draagvlak voor
veteranen te creëren. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door zichtbaarheid te verkrijgen middels de Onbekende Helden stickers,
die aangeven welke organisaties en bedrijven zich inzetten voor veteranen. Ook zetten we een uitgebreid kortingsprogramma op direct
gelinkt aan de veteranenpas van het Veteraneninstituut.